Αρχική

Καλώς ήρθατε,

Κώστας Χ. ΠασχάληςΟ διαδικτυακός αυτός τόπος δημιουργήθηκε για να λειτουργήσει ως ένα, αμφίδρομης κατεύθυνσης, βήμα διαλόγου.

Να ανοίξει ή να διευρύνει διαύλους επικοινωνίας, στη βάση ενός ευρύτερου προβληματισμού για ζητήματα που άπτονται του δημόσιου βίου μας, καθώς και της καθημερινότητάς μας.

Συνιστά ακόμη ένα εγχείρημα που αποβλέπει στη διατήρηση και ανάδειξη ενός μεγάλου αρχειακού υλικού, που από τη στιγμή που γνώρισε τα, αχνά έστω, φώτα της δημοσιότητας επέστρεψε στην αφάνεια της αρχικής του κοιτίδας.

Στο χώρο αυτό φιλοξενούνται κείμενα που, στο σύνολό τους σχεδόν, δημοσιεύτηκαν στον τοπικό ημερήσιο και περιοδικό Τύπο (κάποια από αυτά φιλοξενήθηκαν σε πανελλαδικής εμβέλειας εφημερίδες) σε ένα χρονικό εύρος που ξεπερνά τη δεκαετία.

Βασικό κριτήριο αξιολόγησής τους ήταν η διατήρηση του αναγνωστικού τους ενδιαφέροντος μέχρι και σήμερα.

Τα κείμενα εντάσσονται σε θεματικές ενότητες, ώστε να διευκολύνουν την περιήγηση του επισκέπτη, ενώ η παράθεσή τους γίνεται με χρονολογική σειρά.

Αφορούν κυρίως θέσεις, απόψεις και κρίσεις για δρώμενα πολιτικής ή τοπικής επικαιρότητας, που παρότι απλώνονται σε ένα ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων διακρίνονται για τον κοινό παρονομαστή τους, που δεν είναι άλλος από την εναγώνια προσπάθεια έκφρασης προσωπικών προβληματισμών, ευρύτερης όμως εμβέλειας.

Στις θεματικές ενότητες περιλαμβάνεται και αυτή των «Βιβλίων» που εμπεριέχει δύο εκδοτικές προσπάθειες. Για την πρώτη, που αφορά στην έκδοση ενός ιστορικού αφηγήματος εμπεριέχονται πληροφορίες και κρίσεις, ενώ για τη δεύτερη, που αφορά σε μια μικρή ποιητική ανθολογία, κατατίθεται το σύνολο της εργασίας.

Στο σημείο αυτό να τονίσουμε πως η γενέτειρα πόλη, η πόλη των Σερρών, είναι και το βασικό διακύβευμα αυτού του διαδικτυακού τόπου. Όχι με την έννοια των στρεβλώσεων και εμμονών που γεννά ο «φθηνός» και άνευ περιεχομένου τοπικισμός, αλλά με το σκεπτικό της ανάδειξης και προβολής όλων εκείνων των στοιχείων και των χαρακτηριστικών που διαμορφώνουν το ιστορικό γίγνεσθαι ή ακόμη και τη «φυσιογνωμία» της τοπικής κοινωνίας.

Η αναγωγή στο παρελθόν, μέσα από την ψηλάφηση της ιστορικής μας μνήμης,  συνιστά τον όρο και την προϋπόθεση για να διαμορφώσουμε το μέλλον.

Για να εξασφαλίσουμε το μέλλον που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις επιθυμίες μας, οφείλουμε να αναζητήσουμε και να συνυπηρετήσουμε κοινούς τόπους.

Αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση, αυτόν το δρόμο θέλει να ακολουθήσει αυτή η προσπάθεια που ανοίγεται εμπρός σας.

Οι κρίσεις, οι σκέψεις, οι προτάσεις, οι παρατηρήσεις σας, θα είναι η πυξίδα για τον μεγάλο πλου στο πέλαγος του διαδικτύου.

Με τιμή

Κώστας Πασχάλης

 
Designed by CompuLogic Hellas
CompuLogic Hellas and CompuLogic Hellas